אלול

ימי האלול, הריצוי שבהם והעבודה המתייחדת בהם

דרגות בסליחה חומר עוון ביטול תורה

ביאור נוסח
זכרנו לחיים

פסוקי
מלכויות זכרונות ושופרות

מי כמוך
אב הרחמן

ביאור בכתוב לחיים טובים ובספר חיים ובעניין עבודת יום ר''ה

שיחת הכנה ליו''כ בעניין החסד שבתשובה עניין הוידוי

סגולת ימי האלול וגדר הריצוי שנתייחד בהם

חיזוק במצוות
שיסודם במחשבה

אלול בשורשו הוא התחדשות של תשובה ותיקון בחפצא

השקפה בהרגשה הנכונה ביחס לימי האלול