ט"ו בשבט

בעניין טו בשבט

ר"ה לתרומות ומעשרות

עץ פרי עושה פרי