כינוס חזון מנהיגות קהילות של תורה

המשא המרכזי מפי מורינו ראש הישיבה בעניין חזון מנהיגות קהילות של תורה

יש להמתין לטעינה

שיעור ראש הישיבה בעניין היום קצר

יש להמתין לטעינה