עשרה בטבת

ההבחנה בחורבן שביום זה

החורבן במצור

צום עשירי

התעוררות לפני הצרה