קמפוס ישיבת אמרי דעת

בית המדרש, חדרי שיעורים,

ספריה, חדר אוכל  ופנימיה. 

בהיכל הישיבה נמסרים

שיעורי סוגיות, הלכה ומוסר מידי שבוע מפי ראש הישיבה.

הקמפוס הינו המוקד בו נערכים המפגשים והוועידות של הקהילות והמוסדות בנשיאות הרב

בקמפוס שוכן בית השאלת הספרים על שם משפחת גנדי 

ישיבת אמרי דעת

היסטוריה

הישיבה הוקמה בחודש אייר שנת תשנ"ד (1994) 

עם 18 בחורים  מובחרים מישיבות פונביז', חברון, קול תורה, ועוד 10 אברכים. 

 

משכן הישיבה היה במבנה מגורים ברח' סלנט בשכונת מאה שערים.

בית מדרש ישיבת אמרי דעת
ישיבת אמרי דעת, רב שאול גבאי

סדרי הישיבה

ישיבת קיבוץ וכולל אברכים

סדרי הלימוד כולל שיעורי פתיחה בימי ראשון שמטרתם להעמיד את האתגרים היסודיים בשורשי הסוגיה ע"מ שיוכלו לבנות את לימודם עד לשיעור על הסוגיה ביום רביעי

 

מכתב הסכמה הרב בן ציון אבא שאול
מכתב הסכמה הרב ברוידא

ישיבת אמרי דעת הוקמה באייר, תשנ"ד
בתמיכתם של הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל,
הגאון רבי שמחה זיסל ברוידא זצ"ל והגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל.

המעבר לבניין החדש

לאחר עשרים ושלוש שנים מהקמתה,

עוברת הישיבה ב-א' אדר תשע"ז למשכן קבע 

מרחוב מכלין 21- לקמפוס ישיבת אמרי דעת ברחוב סלמן מוצפי, בית וגן.

ספר תהליך בניית הישיבה

שגרת קורונה

מתכונת הקורונה מכתיבה סדר יום חדש לצורת הלימוד בישיבה ובמוסדות.

לומדי בית המדרש חולקו למתחמים בבניין ולקפסולות,

ומתוך הקפדה ושמירה מלאה ממשיכים הבחורים והאברכים את לימודם בישיבה.