קרן הכנסת כלה
על שם רבי משה יעקב יעקבוביץ' ז"ל

שהוקמה על ידי אשתו
גברת ביילה יעקבוביץ'

Gift of
his wife Mrs. Jakabovits

קרן הכנסת כלה

מענק עבור חתני הישיבה להוצאות החתונה

הסכום נקבע על פי סדרי הלימוד וסיכומי סוגיות בישיבה