שובבי"ם

הגלות והגאולה ושורש התיקון בימי שובבי"ם

בעניין שובבי"ם

תמצית יסוד הבריאה

הארץ הייתה תוהו ובוהו
כוחות הרע ושורש התיקון

רוח אלוקים מרחפת

מזל וכח התפילה

קיץ וחורף- השפעתם בבריאה

בהירות בעניין האמונה

בחינת התשובה בימים אלו

התיקון ביסוד האדם