שיחות

על פי תאריך

ערב חג השבועות
ו' סיון

תורה לשמה
א' סיון

ל"ג בעומר
י"ח אייר

עשרה נסיונות
כ"ג אייר

איזהו חכם איזהו עשיר
ט"ז אייר

דע מאין באת
ט' אייר

שביעי של פסח
כ' ניסן

משה קיבל תורה מסיני
ב' אייר

אמונה

פ' בשלח יסוד בעניין האמונה

פ' חוקת יען לא האמנתם בי הטענה והלימוד

פ' יתרו
בעניין האמונה

גלות וגאולה

ויצא
יציאה גלות שורש הגילוי

לך לך הניתוק מהגלות הוא עצם הגאולה

הדרכה בדרכי לימוד

חיוב מזונות הדרכה בצורת הלימוד

חיזוק והקניית דרך בכתיבת בירורי סוגיות סוף חורף ס'ז

דרך
בלימוד

שאלה לרבעה
חיזוק ודרך בלימוד

נסיונות

ניסיון והאלוקים ניסה וכו'

פ' וישב פד ג ניסיון כמדרגה, והבאה לשלמות בפועל

פ' נשא ה' צדיק יבחן הניסיון אצל צדיק דוקא

פרנסה

האוה'ח בעניין התחלקות השפע והלימוד לאדם

פ' בשלח
בעניין הפרנסה

פ' נשא ה' צדיק יבחן ר' בחיי עניין העשירות

תורה

חיי
תורה

פ' בראשית ואהיה אצלו אמון, התכלית שהיא התורה

פ' ויחי וידגו לרב
הצימאון לתורה

פ' תרומה לג ז
המעלה בתורה כירושה

תמצית הבריאה

תמצית יסוד הבריאה והמשתמע לחיי האדם

והארץ היתה תוהו ובוהו וגו יסוד כוחות הרע ושורש התיקון