שיעורים על סדר התפילה

סדר השיעורים

היסוד בעניין התפילה לגלות את הרצון

מאמר
בעניין הבקשה בתפילה

תפילה – הלכה

תשלומים בתפילה
כ"ז אייר

ספירת העומר
י"ט ניסן

תפילה ברשות הרבים
כ' אייר

זמן תפילה
י"ג אייר

סוגיות הקורונה
ו' אייר

הערות לדינא בעניין מצוות קריאת שמע

נסתפק אם אמר מוריד הטל אם מהני כשהזכיר צ' פעם

אם יוצא ידי חובת הבדלה וכדומה כשהוא בבית הכסא

מה ראוי להקדים בדיקת חמץ והדלקת נר חנוכה, או ק''ש דערבית

ספירת העומר

קטן שהגדיל בתוך הספירה אם יכול לספור בברכה

תנאי לעניין ק'ש
תפילה ספירת העומר

תפילות ימים נוראים

סוד עניין י''ג מידות
וביאורם ע''פ הפסוק
מי אל כמוך

מאמר בעניין
הבקשה בתפילה ביאור נוסח זוכרינו לחיים

מאמר בעניין הבקשה בתפילה, ויסוד עיניינה לגלות את הרצון

ההבנה במהות תוכן בקשתינו לחיים ובעצם ערך מושג החיים בכללו

משמעות פסוקי תפילת ר''ה, ורוממות בעומק תפיסת החיים על ידם