תפילות ימים נוראים

סוד עניין י''ג מידות
וביאורם ע''פ הפסוק
מי אל כמוך

מאמר בעניין
הבקשה בתפילה ביאור נוסח זוכרינו לחיים

מאמר בעניין הבקשה בתפילה, ויסוד עיניינה לגלות את הרצון

ההבנה במהות תוכן בקשתינו לחיים ובעצם ערך מושג החיים בכללו

משמעות פסוקי תפילת ר''ה, ורוממות בעומק תפיסת החיים על ידם